• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 151 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna w związku z wykonywaniem przez Radnych Rady Miasta Olsztyna uprawnień uzyskiwania informacji i materiałów "
Rok:
1 Styczeń42
2 Luty71
3 Marzec25
4 Kwiecień1
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0