UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 151 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania pracowników Urzędu Miasta Olsztyna w związku z wykonywaniem przez Radnych Rady Miasta Olsztyna uprawnień uzyskiwania informacji i materiałów "
Rok:
1 Styczeń99
2 Luty101
3 Marzec24
4 Kwiecień11
5 Maj18
6 Czerwiec16
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0