UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 146 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej części wschodniego skrzydła Ratusza przy Pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec16
4 Kwiecień11
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec14
8 Sierpień11
9 Wrzesień8
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0