• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 146 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej części wschodniego skrzydła Ratusza przy Pl. Jana Pawła II 1 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień36
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec9
8 Sierpień13
9 Wrzesień7
10 Październik10
11 Listopad3
12 Grudzień0