• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.130.2019 Wniosek - działania promocyjne obszaru funkcjonalnego"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień41
5 Maj11
6 Czerwiec16
7 Lipiec12
8 Sierpień14
9 Wrzesień10
10 Październik11
11 Listopad11
12 Grudzień9