UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie do racjonalnej obsługi budynku 29.03-19.04.2019."
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty22
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec21
7 Lipiec10
8 Sierpień7
9 Wrzesień12
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0