UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 29.03-19.04.2019."
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty14
3 Marzec17
4 Kwiecień12
5 Maj15
6 Czerwiec52
7 Lipiec13
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0