• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 142 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień80
5 Maj92
6 Czerwiec46
7 Lipiec59
8 Sierpień46
9 Wrzesień52
10 Październik39
11 Listopad21
12 Grudzień0