• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 142 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń44
2 Luty56
3 Marzec53
4 Kwiecień22
5 Maj39
6 Czerwiec23
7 Lipiec21
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0