• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 141 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec8
4 Kwiecień10
5 Maj8
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0