• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 140 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Pani Alicji Teresie Pogorzelskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie oraz udzielenia pelnomocnictwa do wykonywania czynności związanych ze zorganizowaniem tej szkoły"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec49
4 Kwiecień22
5 Maj14
6 Czerwiec14
7 Lipiec24
8 Sierpień25
9 Wrzesień17
10 Październik19
11 Listopad1
12 Grudzień0