• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 139 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zgłoszenia do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki handlowej z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty6
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0