• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 136 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty12
3 Marzec8
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0