• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.120.2019 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec49
4 Kwiecień20
5 Maj15
6 Czerwiec11
7 Lipiec11
8 Sierpień16
9 Wrzesień13
10 Październik13
11 Listopad9
12 Grudzień3