• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 132 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych przy ul. Towarowej"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty17
3 Marzec8
4 Kwiecień7
5 Maj7
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0