UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 130 z dnia 20 marca 2019 r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec9
4 Kwiecień8
5 Maj9
6 Czerwiec11
7 Lipiec13
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0