• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 130 z dnia 20 marca 2019 r. powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty6
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0