• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 129 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty7
3 Marzec8
4 Kwiecień5
5 Maj7
6 Czerwiec7
7 Lipiec7
8 Sierpień6
9 Wrzesień6
10 Październik10
11 Listopad7
12 Grudzień0