UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie za rok 2018,"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty16
3 Marzec7
4 Kwiecień10
5 Maj8
6 Czerwiec17
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień20
10 Październik21
11 Listopad14
12 Grudzień1