UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Informacja dotycząca aktualnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci drogowej miasta Olsztyn, "
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj7
6 Czerwiec13
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0