UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ocena stanu realizacji inwestycji miejskich, "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec14
4 Kwiecień14
5 Maj12
6 Czerwiec23
7 Lipiec13
8 Sierpień9
9 Wrzesień21
10 Październik20
11 Listopad14
12 Grudzień3