UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: 2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego miasta Olsztyna za 2018 rok"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty11
3 Marzec8
4 Kwiecień14
5 Maj8
6 Czerwiec20
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0