UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/97/19 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego między linią kolejową a ulicami Kanarkową, Basieńki i Rzędziana w Olsztynie”"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty6
3 Marzec10
4 Kwiecień10
5 Maj17
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień11
9 Wrzesień23
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0