UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Olsztyn z dotychczasowym dzierżawcą"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj11
6 Czerwiec14
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0