UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/93/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Olsztynie na rok 2019”"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty8
3 Marzec20
4 Kwiecień10
5 Maj15
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0