UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/92/19 w sprawie zmiany statutu Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty8
3 Marzec8
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień6
9 Wrzesień24
10 Październik17
11 Listopad17
12 Grudzień0