UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/85/19 w sprawie zmiany Uchwały NR XLIII/819/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty8
3 Marzec7
4 Kwiecień7
5 Maj15
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień9
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0