UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: VI/80/19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Olsztynie na lata 2019 – 2021"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty17
3 Marzec10
4 Kwiecień14
5 Maj14
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień6
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0