• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 124 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania jako wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty15
3 Marzec14
4 Kwiecień6
5 Maj20
6 Czerwiec10
7 Lipiec11
8 Sierpień5
9 Wrzesień5
10 Październik9
11 Listopad5
12 Grudzień1