• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 124 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania jako wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec13
4 Kwiecień8
5 Maj10
6 Czerwiec8
7 Lipiec8
8 Sierpień8
9 Wrzesień7
10 Październik5
11 Listopad1
12 Grudzień0