• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 123 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn na 2019 rok"
Rok:
1 Styczeń68
2 Luty40
3 Marzec46
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0