• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 122 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych""
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec8
7 Lipiec5
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0