• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 119 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na dostawę pieców, frezarek, maszyn do obróbki plastycznej i skrawania metalu, tokarek uniwersalnych - wyposażenia bryły A i B warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec19
4 Kwiecień5
5 Maj7
6 Czerwiec12
7 Lipiec7
8 Sierpień10
9 Wrzesień9
10 Październik7
11 Listopad0
12 Grudzień0