• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 108 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty33
3 Marzec33
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0