• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 103 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na termomodernizację budynku głównego ZSB im. Żołnierzy Armii Krajowej przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec7
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0