• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 100 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń30
2 Luty25
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0