• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 99 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty7
3 Marzec12
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0