• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.85.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty11
3 Marzec15
4 Kwiecień7
5 Maj16
6 Czerwiec14
7 Lipiec12
8 Sierpień17
9 Wrzesień10
10 Październik8
11 Listopad0
12 Grudzień0