• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.85.2019 Wniosek - podstawa prawna do przeprowadzenia linii elektroenergetycznych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty10
3 Marzec4
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0