UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług publikacji ogłoszeń i komunikatów w prasie bezpłatnej o zasięgu lokalnym dla Urzędu MIasta Olsztyna w 2019 roku. "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty10
3 Marzec10
4 Kwiecień14
5 Maj17
6 Czerwiec9
7 Lipiec7
8 Sierpień4
9 Wrzesień16
10 Październik17
11 Listopad14
12 Grudzień0