• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 91 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 1 marca 2019 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0