• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 90 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dostępu i korzystania z Dokumentacji związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0