• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 89 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty13
3 Marzec7
4 Kwiecień6
5 Maj7
6 Czerwiec9
7 Lipiec9
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0