• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 86 z dnia 22 lutego 2019 r. sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty11
3 Marzec14
4 Kwiecień7
5 Maj14
6 Czerwiec9
7 Lipiec14
8 Sierpień11
9 Wrzesień13
10 Październik21
11 Listopad12
12 Grudzień4