UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 80 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie odwołania Pana Jarosława Słomy Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec11
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0