• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 82 z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 286 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń38
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0