• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.74.2019 Wniosek - podjęte działania dot. dewastacji znaku drogowego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty8
3 Marzec6
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0