• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.74.2019 Wniosek - podjęte działania dot. dewastacji znaku drogowego"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty27
3 Marzec10
4 Kwiecień7
5 Maj12
6 Czerwiec15
7 Lipiec12
8 Sierpień16
9 Wrzesień11
10 Październik6
11 Listopad0
12 Grudzień0