• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: 14/2019 Dostawa wyposażenia bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie –wyposażenie edukacyjne"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty8
3 Marzec15
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0