• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Raport Ewaluacyjny z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego OBO 2019"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty48
3 Marzec26
4 Kwiecień10
5 Maj13
6 Czerwiec8
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień9
10 Październik6
11 Listopad4
12 Grudzień4