UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 73 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym w Urzędzie Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień17
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec18
8 Sierpień8
9 Wrzesień15
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0