• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/69/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty22
3 Marzec5
4 Kwiecień4
5 Maj14
6 Czerwiec11
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0