• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty7
3 Marzec16
4 Kwiecień4
5 Maj6
6 Czerwiec7
7 Lipiec6
8 Sierpień17
9 Wrzesień2
10 Październik5
11 Listopad6
12 Grudzień2