• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/67/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 w Olsztynie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu "
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień5
5 Maj12
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień1
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0