• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Olsztyn na okres 3 lat "
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty32
3 Marzec10
4 Kwiecień4
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec8
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0