• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: V/63/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Olsztyn na okres 3 lat "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty27
3 Marzec28
4 Kwiecień13
5 Maj4
6 Czerwiec10
7 Lipiec3
8 Sierpień15
9 Wrzesień1
10 Październik4
11 Listopad4
12 Grudzień1