• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 72 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie trybu naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydatów na członków Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych"
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty4
3 Marzec8
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0