• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.67.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty46
3 Marzec13
4 Kwiecień6
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec11
8 Sierpień19
9 Wrzesień8
10 Październik10
11 Listopad10
12 Grudzień11