• Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.67.2019 Wniosek - pozwolenie na budowę działka 128/1 obręb 63 i działka 53/3 obręb 63"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień0
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0